Persoonlijk begeleiding, ontspannen sfeer.
We geloven in een dagbesteding waarbij de activiteiten zoveel mogelijk zijn afgestemd op onze gasten. Iedereen heeft immers zijn eigen kwaliteiten en interesses. Daar maken we goed doordachte keuzes in, samen met onze gasten en hun ouders of begeleiders.

Op die manier sluiten we aan bij de wensen van onze gasten, stimuleren we hun kwaliteiten en respecteren we hun beperkingen. Zo kunnen ze zich in een huiselijke, veilige en ontspannen sfeer steeds verder ontwikkelen.

 

Zelfvertrouwen en structuur.
We vinden het ook belangrijk dat onze gasten zich meer en meer betrokken gaan voelen bij de omgeving en de maatschappij waarin ze leven. We kiezen dus zoveel mogelijk voor activiteiten die hen zelfstandiger maken en zelfvertrouwen geven.

Uiteraard passen alle activiteiten in een duidelijke dagstructuur, zodat iedereen precies weet waar hij of zij aan toe is.

 

Kosten:
Aan onze activiteiten zijn kosten verbonden. Deze kunnen worden vergoed via een persoonsgebonden budget (PGB/WLZ) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor is een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Gemeente Oss. Meer weten? Bel ons dan op 06 - 52 54 98 02